KẾT NỐI KINH DOANH

Phát triển cộng đồng kinh doanh.

CHIA SẺ

Tin tưởng, hợp tác, cùng thành công.

THÀNH CÔNG

Nguyên tắc "Nói được làm được".

Chương trình đào tạo xây dựng hệ thống dịch vụ chất lượng tuyệt hảo. Dành cho trưởng phòng – chủ doanh nghiệp 3 buổi – 540 phút đào tạo – Bản Full chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo xây dựng hệ thống dịch vụ chất lượng tuyệt hảo
Dành cho trưởng phòng – chủ doanh nghiệp 3 buổi – 540 phút đào tạo – Bản Full chương trình đào tạo


Chương trình của buổi 2 đào tạo: 180 phút – 9 clip video

Buổi 2 – Video 1 : Các tiếp cận dịch vụ khách hàng 
https://www.youtube.com/watch?v=hB6GHKonQIY


Buổi 2 – Video 2 : Các tiếp cận dịch vụ khách hàng – tiếp cận như bán hàng 
https://www.youtube.com/watch?v=-jA7KcZc1-s


Buổi 2 – Video 3 : quy trình xử lý 
https://www.youtube.com/watch?v=STvSS6zm0cU


Buổi 2 – Video 4 : 7 bước xử lý dịch vụ khách hàng 
https://www.youtube.com/watch?v=Up-dYvcVsZ8


Buổi 2 – Video 5 : Quản lý quy trình xử lý dịch vụ khách hàng 
https://www.youtube.com/watch?v=fay9VfjMTgE


Buổi 2 – Video 6 : Hệ thống dịch vụ 
https://www.youtube.com/watch?v=_a8foqE45so


Buổi 2 – Video 7 : con người thành tố quan trọng của dịch vụ khách hàng 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tdtn1-F0H4


Buổi 2 - Video 8 : sự tiến hóa hệ thống dịch vụ khách hàng 
https://www.youtube.com/watch?v=wFuftrRuyo4


Buổi 2- Video 9 – Chi tiết hệ thống dịch vụ khách hàng – điểm tiếp xúc 
https://www.youtube.com/watch?v=CCYCcKu99Sk

Bài chia sẻ từ anh Vũ Tuấn Anh - sáng lập VBM.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chuyên mục

Nhãn nội dung

aliquid