KẾT NỐI KINH DOANH

Phát triển cộng đồng kinh doanh.

CHIA SẺ

Tin tưởng, hợp tác, cùng thành công.

THÀNH CÔNG

Nguyên tắc "Nói được làm được".

THEO NHU CẦU VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA CÁC HỘI VIÊN LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP CỦA VBM VBM ĐANG CHUẨN BỊ CHO RA MẮT MBM VÀO ĐÂU THÁNG 5.2018

MBM Là sản phẩm của VBM nhằm mục đích cải tiến và nâng cao giá trị của VBM hiện tại.

Tạo nhiều cơ hội hoạt động tương tác hơn cho các chủ doanh nghiệp. Các thành viên online cũng như ofline

Quy chuẩn lại tất cả các hoạt động thành viên.

NGUỒN NHÂN LỰC: Hội viên là chủ doanh nghiệp, Hội viên có chuyên môn đào tạo, các thành viên online cũng như ofline đang là chủ các doanh nghiệp ở thành phố có nhu cầu tham gia.  Các STARUP muốn tham gia trợ giúp các ban và có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm. 

NGUỒN TÀI CHÍNH: CÁC THÀNH VIÊN MBM SẼ CÙNG GÓP QUỸ 6 TRIỆU ĐỒNG/ 1 NĂM. 

 

NHỮNG CÔNG VIỆC ĐANG TIẾN HÀNH CHUẨN BỊ: deadline

1. Thành lập Hội Đồng Quản Trị, bổ sung thành viên 2018.03.22

2. Xác định nhiệm vụ và lên kế hoạch cho từng phòng ban   2018.03.22

3. Lập kế hoạch huấn luyện và đào tạo kỹ năng cho các thành viên hội đồng quản trị.  2018.03.22

4. Lập quy trình làm việc, cải tiến quy chế cho phù hợp MBM.  2018.03.22

5. Chuẩn bị chạy demo đầu tháng 4.2018.    2018.03.29

6. Chuẩn bị lễ ra mắt MBM.  2018.04.25

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chuyên mục

Nhãn nội dung

aliquid