KẾT NỐI KINH DOANH

Phát triển cộng đồng kinh doanh.

CHIA SẺ

Tin tưởng, hợp tác, cùng thành công.

THÀNH CÔNG

Nguyên tắc "Nói được làm được".

A. Các quyền lợi chung của các thành viên 1. Các thành viên online và offline có chung các quyền...

A. Các quyền lợi chung của các thành viên

1. Các thành viên online và offline có chung các quyền lợi như sau 
2. Được tham gia vào hội thảo hàng tuần
3. Được bố trí thời gian trình bày ngắn 5 phút và trình bày dài 15 phút về các mục quan tâm
4. Được mang card/ brochure phát cho các thành viên khác trong toàn bộ các buổi offline
5. Tiếp cận thông tin các thành viên trong các buổi VBM trước
6. Được tham gia các hoạt động khác với chi phí ưu đãi

B. Các quyền lợi riêng cho thành viên online

1- Được quay phim và up trên VBM fan page cùng các phương tiện khác – Video Business Card
2- Được đăng tải trong ấn phẩm Business Matching bản Pdf hàng tuần dự kiến triển khai trong tháng 6
3- Được đăng tải các thông tin cung cấp/ sử dụng để phát triển kinh doanh trên trang fanpage và các kênh thông tin khác

C. Các quyền lợi riêng của thành viên thân thiết
1- Tham gia các hoạt động riêng của VBM
2- Có profile trên trang web www.businessmatching.vn
3- Tham gia các buổi đào tạo và hội thảo riêng
4- Có quyền phát triển và tạo dựng các Tribe riêng của mình theo các quy định của VBM

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chuyên mục

Nhãn nội dung

aliquid