Slide background
KẾT NỐI KINH DOANH

Phát triển cộng đồng kinh doanh.

CHIA SẺ

Tin tưởng, hợp tác, cùng thành công.

THÀNH CÔNG

Nguyên tắc "Nói được làm được".

CEOLink - Công ty cổ phần liên kết CEO.

CEOLink - Công ty cổ phần liên kết CEO.

Công ty cổ phần liên kết CEO (CEOLink Corp.) được thành lập vào tháng 03/2012, là đơn vị tiên phong đưa ra mô hình kết nối thương mại B2B dưới dạng online và offline nhằm mục đích hỗ trợ các công ty thành viên đạt hiệu quả cao nhất và...

Chi tiết