Slide background
KẾT NỐI KINH DOANH

Phát triển cộng đồng kinh doanh.

CHIA SẺ

Tin tưởng, hợp tác, cùng thành công.

THÀNH CÔNG

Nguyên tắc "Nói được làm được".

Cung cấp các dịch vụ: Nguyên cứu chuyển giao công nghệ và quy trình sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông; Xây dựng thiết kế các thiết bị điện tử viễn thông và ứng dụng di động theo yêu cầu.

Thông tin:
Kỹ sư logic design tại Arriver technology.
Sáng lập và điều hành Giao Thoa technology.

Cung cấp các dịch vụ:
Nguyên cứu chuyển giao công nghệ và quy trình sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông.
Xây dựng thiết kế các thiết bị điện tử viễn thông và ứng dụng di động theo yêu cầu.

Liên hệ:
Email: ngocumanh@gmail.com ; giaothoa.tek@gmail.com;
Phone: 0939 154 799 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000262951474  
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chuyên mục

Nhãn nội dung

aliquid